ภาพกิจกรรม
ทำบุญเลี้ยงเพลพระภิกษุสามเณรโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดธรรมมงคล
วันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ.2565
บรรยากาศการทำบุญเลี้ยงเพลพระภิกษุสามเณรโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดธรรมมงคล บริเวณหน้าอาคารวิริยะชัย
ขอให้คณะเจ้าภาพที่ถวายภัตตาหาร แก่พระภิกษุสามเณรจงมีความสุข ความเจริญ มีจิตใจแจ่มใส ประกอบกิจการงานก็ขอให้ประสบผลสำเร็จทุกประการเทอด
โพสเมื่อ : 13 ธ.ค. 2565,15:32   อ่าน 235 ครั้ง