ผลงานครู
ชื่อผลงาน : แผนกธรรม ดีเด่น ลำดับที่ ๕ ส่วนกลาง ปีการศึกษา ๒๕๖๒
ชื่ออาจารย์ : พระบุญเนาว์ การปุญฺโญ
รองผู้อำนวยการบริหารงานงบประมาณ
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการโรงเรียน
โพสเมื่อ : 24 พ.ย. 2563,18:12  อ่าน 490 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แผนกธรรม ดีเด่น ลำดับที่ ๖ ส่วนกลาง ปีการศึกษา ๒๕๖๑
ชื่ออาจารย์ : พระราชปัญญาวชิโรดม
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
โพสเมื่อ : 20 ก.ย. 2562,10:57  อ่าน 614 ครั้ง
รายละเอียด..