ภาพกิจกรรม

ทำบุญเลี้ยงเพลพระภิกษุสามเณรโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดธรรมมงคล
( จำนวน 12 รูป / ดู 177 ครั้ง )
กิจกรรมภาษาไทย ประจำปี2565
( จำนวน 14 รูป / ดู 156 ครั้ง )
เลี้ยงเพลสามเณรโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดธรรมมงคล
( จำนวน 11 รูป / ดู 166 ครั้ง )
โรงพยาบาลสงฆ์ กรมการแพทย์ ถวายการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ประจำปี 2565
( จำนวน 10 รูป / ดู 140 ครั้ง )
วันคล้ายวันสถาปนา โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดธรรมมงคล ครบรอบ ๒๗ ปี
( จำนวน 15 รูป / ดู 454 ครั้ง )
พระอาจารย์สมเกียรติ ถวายทุนการศึกษาสามเณรที่มีผลดีเยี่ยม
( จำนวน 14 รูป / ดู 927 ครั้ง )
เจ้าภาพถวายภัตตาหารเพล "บ้านพลังบุญ"
( จำนวน 14 รูป / ดู 788 ครั้ง )
เจ้าภาพถวายภัตตาหารเพล "กลุ่มเสบียงบุญ" และคณะศรัทธาญาติโยมที่ได้นำภัตตาหารเพลมาถวาย
( จำนวน 13 รูป / ดู 931 ครั้ง )
"โยมโอซา แวง" และคณะศรัทธาญาติโยม
( จำนวน 27 รูป / ดู 1367 ครั้ง )
คุณโยมจิ๊บ คีตภัทร อันติมานนท์ ถวายทุนการศึกษาแก่สามเณรโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดธรรมมงคล เนื่องวันคล
( จำนวน 5 รูป / ดู 830 ครั้ง )
เจ้าภาพถวายภัตตาหารเพล "คณะอิ่มบุญ-สุขใจ"คณะสายบุญจากสมุทรสาคร
( จำนวน 15 รูป / ดู 1414 ครั้ง )
ถวายเพลโดยคณะศรัทธาญาติโยม
( จำนวน 13 รูป / ดู 816 ครั้ง )