ภาพกิจกรรม

พระอาจารย์สมเกียรติ ถวายทุนการศึกษาสามเณรที่มีผลดีเยี่ยม
( จำนวน 14 รูป / ดู 561 ครั้ง )
เจ้าภาพถวายภัตตาหารเพล "บ้านพลังบุญ"
( จำนวน 14 รูป / ดู 494 ครั้ง )
เจ้าภาพถวายภัตตาหารเพล "กลุ่มเสบียงบุญ" และคณะศรัทธาญาติโยมที่ได้นำภัตตาหารเพลมาถวาย
( จำนวน 13 รูป / ดู 470 ครั้ง )
"โยมโอซา แวง" และคณะศรัทธาญาติโยม
( จำนวน 27 รูป / ดู 758 ครั้ง )
คุณโยมจิ๊บ คีตภัทร อันติมานนท์ ถวายทุนการศึกษาแก่สามเณรโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดธรรมมงคล เนื่องวันคล
( จำนวน 5 รูป / ดู 492 ครั้ง )
เจ้าภาพถวายภัตตาหารเพล "คณะอิ่มบุญ-สุขใจ"คณะสายบุญจากสมุทรสาคร
( จำนวน 15 รูป / ดู 798 ครั้ง )
ถวายเพลโดยคณะศรัทธาญาติโยม
( จำนวน 13 รูป / ดู 423 ครั้ง )
ภาพถ่ายสามเณรโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดธรรมมงคล
( จำนวน 12 รูป / ดู 720 ครั้ง )
ถวายเพลโดยโรงทานครูสมาธิรุ่น๔๐ เสาร์-อาทิตย์
( จำนวน 14 รูป / ดู 237 ครั้ง )
สอบปลายภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
( จำนวน 15 รูป / ดู 644 ครั้ง )
สอบนักธรรมชั้นโท-นักธรรมชั้นเอก ประจำปี 2563
( จำนวน 12 รูป / ดู 971 ครั้ง )
พิธีถวายมุทิตาสักการะ
( จำนวน 23 รูป / ดู 805 ครั้ง )