ฝ่ายบริหารและบุคลากร
เว็บการศึกษาพุทธศาสนา
ภาพกิจกรรม

สอบนักธรรมชั้นตรี อบวันที่ 29 - 30 กันยายน, 1 - 2 ตุลาคม 2560 ณ วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร
( จำนวน 10 รูป / ดู 270 ครั้ง )
การฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ประจำปี 2560 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดธรรมมงคล แผนกสามัญศึกษา กรุงเทพ
( จำนวน 11 รูป / ดู 333 ครั้ง )
สามเณรรับทุนการศึกษาจากพระอาจารย์สมเกียรติ ฐิตวํโส กรรมการโรงเรียน เทอม 1/2559
( จำนวน 12 รูป / ดู 588 ครั้ง )
ประมวลภาพไปเวลา 08.00 น. คณะครู นักเรียน คุณจิตรา พรหมชุติมา ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามและคณะ เด
( จำนวน 20 รูป / ดู 998 ครั้ง )
คณะศรัทธา ร่วมทำบุญถวาย เพลพระ-สามเณร ในวัน อังคารที่ 13 กันยายน 2559
( จำนวน 18 รูป / ดู 1129 ครั้ง )
ประมวลภาพการนิเทศ ประเมินผลของประธานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 1
( จำนวน 11 รูป / ดู 547 ครั้ง )
คณะศรัทธา ร่วมทำบุญถวาย เพลพระ-สามเณร ในวัน พฤหัสบดี ที่ 25 สิงหาคม 2559
( จำนวน 20 รูป / ดู 1133 ครั้ง )
ภาพบรรยากาศ คณะครูและนักเรียนเข้าร่วมชมมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2559
( จำนวน 20 รูป / ดู 1083 ครั้ง )
คณะศรัทธา ร่วมทำบุญวถาย เพลพระ-สามเณร ในวัน อังคาร ที่ 9 สิงหาคม 2559
( จำนวน 12 รูป / ดู 497 ครั้ง )
คณะศรัทธา ร่วมทำบุญวถาย เพลพระ-สามเณร ในวัน จันทร์ ที่ 8 สิงหาคม 2559
( จำนวน 8 รูป / ดู 490 ครั้ง )
ประมวลภาพแข่งขัน กิจกรรมวันแม่ วันเสาร์ ที่ 6 สิงหาคม 2559
( จำนวน 15 รูป / ดู 897 ครั้ง )
คณะศรัทธา ร่วมทำบุญวถาย เพลพระ-สามเณร ในวัน พุธ ที่ 5 สิงหาคม 2559
( จำนวน 25 รูป / ดู 880 ครั้ง )