ภาพกิจกรรม

พระอาจารย์สมเกียรติ ถวายทุนการศึกษาสามเณรที่มีผลดีเยี่ยม
( จำนวน 14 รูป / ดู 762 ครั้ง )
เจ้าภาพถวายภัตตาหารเพล "บ้านพลังบุญ"
( จำนวน 14 รูป / ดู 657 ครั้ง )
เจ้าภาพถวายภัตตาหารเพล "กลุ่มเสบียงบุญ" และคณะศรัทธาญาติโยมที่ได้นำภัตตาหารเพลมาถวาย
( จำนวน 13 รูป / ดู 701 ครั้ง )
"โยมโอซา แวง" และคณะศรัทธาญาติโยม
( จำนวน 27 รูป / ดู 1140 ครั้ง )
คุณโยมจิ๊บ คีตภัทร อันติมานนท์ ถวายทุนการศึกษาแก่สามเณรโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดธรรมมงคล เนื่องวันคล
( จำนวน 5 รูป / ดู 705 ครั้ง )
เจ้าภาพถวายภัตตาหารเพล "คณะอิ่มบุญ-สุขใจ"คณะสายบุญจากสมุทรสาคร
( จำนวน 15 รูป / ดู 1188 ครั้ง )
ถวายเพลโดยคณะศรัทธาญาติโยม
( จำนวน 13 รูป / ดู 699 ครั้ง )
ภาพถ่ายสามเณรโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดธรรมมงคล
( จำนวน 12 รูป / ดู 975 ครั้ง )
ถวายเพลโดยโรงทานครูสมาธิรุ่น๔๐ เสาร์-อาทิตย์
( จำนวน 14 รูป / ดู 369 ครั้ง )
สอบปลายภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
( จำนวน 15 รูป / ดู 990 ครั้ง )
สอบนักธรรมชั้นโท-นักธรรมชั้นเอก ประจำปี 2563
( จำนวน 12 รูป / ดู 1114 ครั้ง )
พิธีถวายมุทิตาสักการะ
( จำนวน 23 รูป / ดู 1219 ครั้ง )