ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : สอบได้เปรียญธรรม ๓ ประโยค
ชื่อนักเรียน : สามเณรก้องเกียรติ จันดาวงษ์
โพสเมื่อ : 24 พ.ย. 2563,18:24   อ่าน 276 ครั้ง
ชื่อผลงาน : สอบได้เปรียญธรรม ๑-๒ประโยค
ชื่อนักเรียน : สามเณรพงศกร สุโพธิ์คำ
โพสเมื่อ : 24 พ.ย. 2563,18:22   อ่าน 244 ครั้ง
ชื่อผลงาน : สอบได้เปรียญธรรม ๕ ประโยค
ชื่อนักเรียน : สามเณรวรวุฒิ แซ่เตีย
โพสเมื่อ : 24 พ.ย. 2563,18:20   อ่าน 250 ครั้ง
ชื่อผลงาน : สอบได้เปรียญธรรม 4 ประโยค
ชื่อนักเรียน : สามเณรวรวุฒิ แซ่เตีย
โพสเมื่อ : 20 ก.ย. 2562,10:49   อ่าน 341 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับกลุ่มที่ 1 และ ระดับประเทศ ในการแข่งขันตอบปัญหาวิชาคณิตศาสตร์ (ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)
ชื่อนักเรียน : สามเณรอภิสิทธิ์ อายุศรี
โพสเมื่อ : 20 ก.ย. 2562,10:31   อ่าน 315 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับกลุ่มที่1 การแข่งขันตอบปัญหาวิชาวิทยาศาสตร์ (ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)
ชื่อนักเรียน : สามเณรอรรถพล บุญภา
โพสเมื่อ : 20 ก.ย. 2562,10:31   อ่าน 269 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับกลุ่มที่1 การแข่งขันเขียนเรียงความ (ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)
ชื่อนักเรียน : สามเณรทัศกร จิตต์สมัย
โพสเมื่อ : 20 ก.ย. 2562,10:31   อ่าน 712 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับกลุ่มที่1 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น)
ชื่อนักเรียน : สามเณรปริวัฒน์ งอสอน
โพสเมื่อ : 20 ก.ย. 2562,10:30   อ่าน 358 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับกลุ่มที่1 การแข่งขันตอบปัญหาวิชาพระพุทธศาสนา(ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น)
ชื่อนักเรียน : สามเณรเทพรัตน์ บัวแย้ม
โพสเมื่อ : 20 ก.ย. 2562,10:30   อ่าน 320 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับกลุ่มที่1 การแข่งขันตอบปัญหาวิชาศิลปะ (ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น)
ชื่อนักเรียน : สามเณรภัทรภณ จิตรโสภา
โพสเมื่อ : 20 ก.ย. 2562,10:30   อ่าน 286 ครั้ง