ภาพกิจกรรม
"โยมโอซา แวง" และคณะศรัทธาญาติโยม
เจ้าภาพถวายภัตตาหารเพล
"โยมโอซา แวง" และคณะศรัทธาญาติโยม
เจ้าภาพที่ได้นำภัตตาหารเพลมาถวายสามเณรโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดธรรมมงคล
ทั้งนี้ก็ขออนุโมทนาบุญกับญาติโยมทุกท่าน ที่ร่วมสนับสนุนให้สามเณรมีกำลังกายและกำลังใจในการเรียน ขอให้ผลบุญในการถวายภัตตาหารเพลในครั้งนี้ ขอเจ้าภาพทุกท่านมีสุขภาพพาลานมัยที่แข็งแรง เป็นแรงสนับสนุนในพุทธศาสนาสืบต่อไป...อนุโมทนาบุญร่วมกันครับ
โพสเมื่อ : 01 ธ.ค. 2563,12:02   อ่าน 1140 ครั้ง