ภาพกิจกรรม
เจ้าภาพถวายภัตตาหารเพล "คณะอิ่มบุญ-สุขใจ"คณะสายบุญจากสมุทรสาคร
วันศุกร์ ที่ 20 พฤศจิกายน 2563
เจ้าภาพถวายภัตตาหารเพล
"คณะอิ่มบุญ-สุขใจ"-"คณะสายบุญจากสมุทรสาคร" และคณะศรัทธาญาติโยมที่ได้นำภัตตาหารเพลมาถวายสามเณรโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดธรรมมงคล
ทั้งนี้ก็ขออนุโมทนาบุญกับญาติโยมทุกท่าน ที่ร่วมสนับสนุนให้สามเณรมีกำลังกายและกำลังใจในการเรียน ขอให้ผลบุญในการถวายภัตตาหารเพลในครั้งนี้
ขอเจ้าภาพทุกท่านมีสุขภาพพาลานมัยที่แข็งแรง เป็นแรงสนับสนุนในพุทธศาสนาสืบต่อไป...อนุโมทนาบุญร่วมกันครับ
โพสเมื่อ : 23 พ.ย. 2563,09:12   อ่าน 1188 ครั้ง