ฝ่ายบริหารและบุคลากร
เว็บการศึกษาพุทธศาสนา
ข่าวประกาศ {สำหรับครู}
ดาวน์โหลด ใบ ปพ. ปีการศึกษา 2560 1/2550

ดาวน์โหลด ใบ ปพ.  สำหรับครูสอนตามรายวิชา 8 กลุ่มสาระเรียนรู้ และวิชา นักธรรม บาลี

วิธีการดาวน์โหลด ปพ. 

1. คลิกลิงค์ดาวน์โหลด
2. เข้ารหัสหน้าดาวน์โหลด (เจ้าหน้าที่สารสนเทศ)
3. คลิกตู้เอกสาร (ฝ่ายทะเบียน)
4. เลือก ใบ ปพ.นักเรียน ตามปี ที่ต้องการ  (คลิกดาวน์โหลด ตามไฟล์แนบ แผนกที่ต้องการ)


โพสเมื่อ : 11 ก.ค. 60