ฝ่ายบริหารและบุคลากร
เว็บการศึกษาพุทธศาสนา
ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญคุณครู นักเรียน และศิษย์เก่าร่วมงานวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560
ขอเชิญคุณครู นักเรียน และศิษย์เก่าร่วมงานวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560
ในวันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2560 ณ อุโบสถชั้นที่ 1
------------------------------------------------------------------------------------
ทั้งนี้เพื่อรักษาวัฒนธรรมที่ดีงามของคนไทยที่สืบทอดกันมาเป็นเวลานาน ให้ศิษย์ได้แสดงความเคารพ ความกตัญญูกตเวทีต่อครูผู้มีพระคุณ และสืบทอดประเพณีอันดีงาม.(^人^)
โพสเมื่อ : 19 มิ.ย. 60