ฝ่ายบริหารและบุคลากร
เว็บการศึกษาพุทธศาสนา
ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญร่บมเป็นเจ้าภาพบรรพชาหมู่สามเณร ปี 2560

### ขอเชิญร่บมเป็นเจ้าภาพบรรพชาหมู่สามเณร
@โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดธรรมมงคล แผนกสามัญศึกษา
โดย : พระธรรมมงคลญาณ (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร)
วันเสาร์ที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 เวลา 13.00 น. ณ อุโบสถ วัดธรรมมงคล

ดำเนินงานโดย : พระครูปลัดมงคลวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน

@# ร่วมเป็นเจ้าภาพผ้าไตรรูปละ 2 ไตร ไตรละ 1,500 บาท 
และถวายทุนการศึกษาแก่สามเณรตามศรัทธา

@# ติดต่อเป็นเจ้าภาพได้ที่ : พระภานุกร ธมฺมุตฺตโร รองผู้อำนวยการบริหารงานทั่วไป

โทร. 083-1416624 , 082-3436960 หรือติดต่อได้ที่ ศาลา 84 ปี เวลา 09.00 น. - 17.00 น. 
หรือโอนเข้าบัญชี : ธนาคารกรุงไทย สาขา สขุมวิท 64 ชื่อบัญชี ร.ร.พระปริยัติธรรม วัดธรรมมงคล 
#@@ เลขที่บัญชี : 017-1-38327-3 (พร้อมใบอนุโมทนาบัตร) สาธุ...อนุโมทามิ

โพสเมื่อ : 24 ก.พ. 60