ฝ่ายบริหารและบุคลากร
เว็บการศึกษาพุทธศาสนา
ภาพกิจกรรม

คณะศรัทธา ร่วมทำบุญเลี้ยงเพลพระ-สามเณร ในวัน อังคาร ที่ 4 สิงหาคม 2559
( จำนวน 20 รูป / ดู 880 ครั้ง )
คณะศรัทธา ร่วมทำบุญวถาย เพลพระ-สามเณร ในวัน พุธ ที่ 3 สิงหาคม 2559
( จำนวน 17 รูป / ดู 868 ครั้ง )
คณะศรัทธา ร่วมทำบุญเลี้ยงเพลพระ-สามเณร ในวัน อังคาร ที่ 2 สิงหาคม 2559
( จำนวน 25 รูป / ดู 750 ครั้ง )
คณะผู้บริหาร 4 ฝ่าย คณะครู กรรมการโรงเรียนและนักเรียน ถวายสักการะผู้จัดการโรงเรียน ปี 2559
( จำนวน 40 รูป / ดู 2147 ครั้ง )
พิธีถวายสักการะ แด่พระธรรมมงคลญาณ (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร) เจ้าอาวาสวัดธรรมมงคล กรุงเทพมหานคร
( จำนวน 20 รูป / ดู 942 ครั้ง )
เสร็จพิธี บรรพชาสามเณร แล้ว วัดธรรมงคล และโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดธรรมมงคล ขออนุโมทนา กับคณะเจ้าภาพ
( จำนวน 0 รูป / ดู 354 ครั้ง )
คณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนเดินทางไปทัศนศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม วันที่ 22 มิถุนายน 2559
( จำนวน 20 รูป / ดู 852 ครั้ง )
คณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดธรรมมงคล ร่วมทำกิจวัตรประจำวันทำวัตรสวดมนต์
( จำนวน 0 รูป / ดู 455 ครั้ง )
ประมวลภาพกิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2559 16 มิถุนายน 2559
( จำนวน 10 รูป / ดู 425 ครั้ง )
กิจวัตรประจำวัน (ช่วงบ่าย) นักเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดธรรมมงคล
( จำนวน 0 รูป / ดู 405 ครั้ง )
กิจวัตรประจำวัน (ช่วงเช้า) นักเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดธรรมมงคล
( จำนวน 0 รูป / ดู 396 ครั้ง )
กิจกรรมชุมนุม (ลงทะเบียน ปีการศึกษา 2559)
( จำนวน 19 รูป / ดู 965 ครั้ง )