ฝ่ายบริหารและบุคลากร
เว็บการศึกษาพุทธศาสนา
ภาพกิจกรรม
สามเณรรับทุนการศึกษาจากพระอาจารย์สมเกียรติ ฐิตวํโส กรรมการโรงเรียน เทอม 1/2559
สามเณรรับทุนการศึกษาจากพระอาจารย์สมเกียรติ ฐิตวํโส กรรมการโรงเรียน มอบให้สำหรับรูปที่คะแนนเฉลี่ยสูงสุดแต่ละห้องของโรงเรียน เพื่อเป็นทุนการศึกษาและกำลังใจในการเรียนรู้ ค้ณคว้าไฝ่หาความรู้ต่อไป สาธุ..สาธุ...สาธุ...อนุโมทามิ


โพสเมื่อ : 18 ต.ค. 2559,11:01   อ่าน 588 ครั้ง