ฝ่ายบริหารและบุคลากร
เว็บการศึกษาพุทธศาสนา
ภาพกิจกรรม
ประมวลภาพการนิเทศ ประเมินผลของประธานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 1
ประมวลภาพการนิเทศ ประเมินผลของประธานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 1 โดย พระมหาวิจิตร กลฺยาณจิตโต ประธานกลุ่มที่ 1 และทีมงานคณะประเมินผล วันศุกร์ ที่ 9 กันยายน 2559
โพสเมื่อ : 09 ก.ย. 2559,17:17   อ่าน 547 ครั้ง