ฝ่ายบริหารและบุคลากร
เว็บการศึกษาพุทธศาสนา
ภาพกิจกรรม
คณะศรัทธา ร่วมทำบุญวถาย เพลพระ-สามเณร ในวัน พุธ ที่ 5 สิงหาคม 2559

คณะศรัทธา ร่วมทำบุญวถาย เพลพระ-สามเณร 
ในวัน พุธ ที่ 5 สิงหาคม 2559
เวลา 11.00 น.
เมนู : ข้าวเหนียว ส้มตำ ไป่ทอด น้ำอัดลม ไอศรีม

เจ้าภาพวันนี้

1. ทีมเต็นท์
2. กลุ่มอัตถสาสมาธิ (ชั้นเอก 
ปี พ.ศ.๒๕๕๙)
3. ครูสมาธิ รุ่น ๓๒ (ส.-อา.) 
วัดธรรมมงคล
4. คุณทรงชล ธำรงอภิชาตกุล
5. อ.พาณิภัค ศรสูงเนิน (แมว) 
และครอบครัว และผู้ไม่ประสงค์
ออกนาม
6. คุณจันทิพา วุฒิศักดิ์ (เจ๊ไน้)
7. คุณสุทธินันทน์ เจษฎานรเสฎฐ์ , 
คุณภัทราญรินทร์ สุขสำราญ , 
คุณสุภาพร ประเสริฐแสงเจริญ
8. กัลยาณมิตรผู้ฝากเงินทำบุญ
กับคุณสุนทรี (กุ้ง) รุ่น 32 
(ส.- อา.)
9. คุณภัณทิรา กล่อมสังข์

สาธุ สาธุ สาธุ.. อนุโมทามิ

>>> ดูภาพเพิ่มเติม <<<

โพสเมื่อ : 05 ส.ค. 2559,17:18   อ่าน 920 ครั้ง